Saņem jaunumus e-apstā!

Nosūtīt ziņu...

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Krīze

Kad lietu kārtības ritms sāk mainīties, iekustinot it visu ap sevi, notiek pārmaiņu laiks. Īsāks vai garāks, visiem viens vai katram savādāks - nav būtiski. Tas ir neizbēgams process, taču būtiski ir likumi, pēc kuriem šīs izmaiņas notiek.

Dabā eksistē lietu kārtība: pēc vasaras nāk rudens, tad ziema, un tikai pēc tam pavasaris, lai atkal turpinātu visu ciklu. Lai kaut kas rastos no jauna, kaut kam ir jānomirst. Tikai tad, kad ābelei ir novākta raža, pienāk ziema un visu saldē - tās mērķis ir iznīcināt to, kas ir produktīvas un radošas darbības nespējīgs. Tieši šādi ekoloģijas procesi notiek cilvēka ķermenī, apziņā, energoinformatīvajos procesos.Šajā rakstā mēs apskatīsim krīzi ekonomikā, attiecībās un nācijas mentalitātē, kas arī veido šodienas specifisko stāvokli.

Proti, pavisam vienkāršās tirgus attiecībās katrs pārdevējs mēģina pārdot savu preci. Tas, kurš neko nav uzražojis, arī cenšas pārdot preci, ko ir nopircis no kāda cita. Tā kā ražotājs ir saražojis maksimāli lētu un vāju preci un darījis tā, lai pircēji pēc kāda laika pirktu nākamo modeli, tad šo preci ir grūti pārdot. Tādos gadījumos talkā nāk mārketinga speciālisti, kas pārliecina pircēju vai, pareizāk, rada tam mākslīgu vajadzību. Cilvēka apziņa norij šo mānu, un no šī brīža auras mentālajos plānos tiek "ieseivota" informācija (destruktīva programma) „Man vajag to ........., citādi es nebūšu laimīgs". Viss būtu OK, bet biolauks nepieņem šo programmu - laukam nevar samelot.
Cilvēka biolauks skaidri zina, kas tam ir nepieciešams.


Lūk, tika ieskicēts  neliels piemērs, kā var iegūt energoinformatīvu ievainojumu. Mākslīgi iedvestā apziņa par to, ka "man vajag to un to", ir svešķermenis. Lauks ar to cīnās, bet rezultātā cilvēks slimo.

Tagad šis pats piemērs bioenerģētiski:  pozitīvais ("+") scenārijs

 • Prece ir viena vienība  "1"
 • Ja prece ir vērtīga un ne mākslīgi, bet tiešām cilvēkam vajadzīga, tad tā ir "1" ar +,  tātad,  "2"
 • Ja prece ir laba, kas nozīmē "2", un pārdevējs tai dod līdzi pozitīvu ("+") emociju (laba vēlējumu), kas ir vēl viens + , kopā ir "3"
 • Labai precei ir plus emocija, kas sastāda "3", un ja šim komplektam pievienojas pircēja prieks par vērtīgu ieguvumu, tad summa ir "4"

Visas puses ir ieguvējas - biolauks liels, iespēju daudz, daudz naudas.


Tas pats piemērs bioenerģētiski:  negatīvais ("-") scenārijs

 • Slikta prece ir "-1"
 • Slikta prece, kurai ir radīti mākslīgi apstākļi, lai to pārdotu, ir "-2"
 • Pārdevējs, kurš ir spiests pārdot vai dara to labprātīgi ar "vieglas" peļņas tieksmi, ir vēl viena „-" emocija, tātad "-3"
 • Pircējs, kurš ir šī  s-da (speciāli izlaidu "ū" burtu) ieguvējs, loģiski izjūt  „-" emociju, un tas ir  "-4"

Kā par brīnumu, šis nav pēdējais lejup kāpiens - mīnusa ieguvējs instinktīvi skatās, kur to likt, un cenšoties pārdot „-" preci tālāk, iestrādā sev vēl dažus mīnusus. Cilvēka biolauks skaidri zina, kas viņam ir nepieciešams. Mīnus lietu kārtības rezultātā tieši prece ir tas gala produkts, ko "iesmērē" vienai no darījuma pusēm, apstiprinot principu, ka cilvēks nav svarīgs.

Taču cilvēks ir svarīgs.

Šo sistēmu pretstatu pastiprina vēl kāds fakts - cilvēks, kurš ar prieku ir uzmundrinājis, devis zināšanas, palīdzējis citam cilvēkam, vienmēr saņems dividendes brīdī, kad ieguvējs iedvesmoti palīdzēs vēl kādam nākamajam. Starp šiem dalībniekiem paliek informatīva saikne biolaukā. Savukārt „-" zīmju daudzinātāji vienmēr pievilksies savā starpā ar magnētiskā lauka palīdzību, radot bremzējošu efektu nākamajiem "darījumiem". Dabas likumus nevar mainīt, tie notiek paši par sevi, neatkarīgi - ticam tiem vai nē.

Šajā shēmā uzskaitīto „+" vai „-" skaitļu īstā summa, protams, ir novienkāršota, realitātē tā ir krietni lielāka, līdzinoties astronomiskajai progresijai. Un brīdī, kad iekrāto mīnus emociju vai darbību kopums sasniedz noteiktu slieksni, mūs apmeklē (vispirms pasmaidīt) KRĪZE.
Privātajās attiecībās "+" un "-" principi spēlē līdzīgu lomu.
Pieņemsim, ka ir pavisam reāla situācija vai problēma. Ierastākais rīcības veids šādā situācijā ir atrast vainīgo, un kā gan ne?!

Ja es atradīšu vainīgo, kurš, protams, nebūšu es, tad man paliks vieglāk, varēšu novelt problēmu. Pat vairāk - iegūšu atļauju dusmoties. Dusmojoties vai esot ilgstoši nomāktam, cilvēka biolauks samazinās - to var salīdzināt ar sajūtu, kad trūkst gaisa. Jo mazāks lauks, jo mazāk tajā ienāk informācijas un, protams, situācijas risinājumu. Bez tam, cilvēks ar mazu lauku ir vairāk pakļauts saslimšanai.

Otrs scenārijs (arī nepareizs)
Partneri saliek galvas kopā un domā, kā risināt jautājumu - rēķina dažādus scenārijus, meklē atbildi, vaino sevi, iespējamos vaininiekus, valsti, konkurentus utt.
Pie šādas rīcības strādā tikai viens mentālais realizācijas centrs. To var salīdzināt ar Garija Kasparova (daudzkārtējais pasaules čempions šahā) cīņu ar "Dip Blue" (speciāli šaham radīta superspēcīga datorprogramma). Rezultātā var iegūt migrēnu un ātru nogurumu - labākajā gadījumā.
Sliktākajā gadījumā konkrētais rīcības modelis cilvēkā it kā "ieseivo" prasmi domāt racionāli, nepieļaujot tādu spēcīgu ieroci kā iedvesma vai intuitīvais intelekts.


Tikmēr, kamēr partneri, ģimenes cilvēki mēģina atrisināt problēmu, darbība ir nolemta neveiksmei, jo strīdā kāds ir uzvarētājs, bet kāds  - zaudētājs. Zaudētājs vienmēr jutīsies piekrāpts, vīlies vai kā citādāk slikti, un pat negribot, sūtīs „-" enerģiju. Mīnus enerģija, paliekot cilvēkā, būs sastopama kā vainas apziņa vai kā mūžīgs nogurums no visa. Translējot uz āru, tā izpaudīsies kā agresija pret citādi domājošajiem (idejiskais, reliģiskais, nacionālais fanātisms). Visas šīs izpausmes samazinās biolauku kopumā, bet, pats galvenais, - atvienos cilvēku no vertikālā kursora stara, ar kura palīdzību mēs sazināmies ar intuitīvo intelektu.


Ikkatram cilvēkam no galvas smadzeņu centriem smalki elektroniskie impulsi nepārtraukti lasa apkārtejās pasaules informāciju, līdzīgi kā liela puķe uztver pēc iespējas vairāk gaismas. Jo enerģētiski veselāks, ir
cilvēks, jo viņa lauks - lielāks, un šīs sensoru ziedlapiņas spēj izstiepties ļoti garas, iegūstot kvalitatīvu informāciju (tāda gudrības līmeņa informāciju, kuru loģiskas spriešanas rezultātā nevar iegūt). Ar šo zinību ir iespējams pieņemt nekļūdīgus lēmumus. Ja aura ir vārga, cilvēks - bēdīgs, tad lapiņas ir ļoti maziņas. Tās spēj dot informāciju tikai līdz izdzīvošanas līmenim. Šāds cilvēks izskatās it kā akls produktīvai darbībai.  Brīdī, kad lauka un sensoru izmēri samazinās katastrofāli, un tas notiek sabiedrībā kopumā, talkā nāk (atkal pasmaidiet) krīze.


Daba ir bezkaislīga - ne barga, ne žēlsirdīga. Daba nāk palīgā kā krīze, lai atvērtu visus cilvēka uztveres kanālus un izkratītu no auras dažādiem slāņiem „nepareizās programmas", kuras traucē cilvēkam mirdzēt un būt bagātam.
Vārds „izkratīt" nav alegorija. Dabas spēks iedarbojas uz katru indivīdu kā konkrēta vibrācija. Nospēlējot visu mūzikas skaņu oktāvu, kura pārvērsta vibrācijās, tā rada dziļus, emocionālus pārdzīvojumos.
Ja cilvēks ir ļoti nosalis, viņš dreb, uzmetas zosāda. No strauji uzmesta gara pirtī arī uzmetas zosāda. Tā ķermenis sadarbojas ar dabas ritmiem.


Identiski ir ar emocijām - ļoti dziļās bēdās, cilvēks raudot kratās kā konvulsijās, gluži, kā smieklos turas pie vēdera un kratās kā negudrs. "Kā negudrs" ir labs izteiciens. Visveiklākie var pameklēt atslēgu šajā izteicienā.
Ja kādreiz ir dzirdēts jēdziens „debesu bazūnes", tad energoinformatīvajos plānos tieši šo ultraskaņas procesu izmanto daba attiecībā pret nepareizu, tai nepieņemamu rīcību.


Cilvēka ķermenī katrā enerģētiskajā centrā tiek piemērota sava vibrācijas frekvence, kura izspēlē tādu kā drāmas terapiju visās indivīda darbības sfērās:

 • Sociālajā - attiecību;
 • Materiālajā - mantiskajā;
 • Garīgajā;
 • Ķermeniskajā.

Katrā vietā, kur ir bijusi kaut kāda nepareizība, sitiens ir sāpīgs. Tas ir loģiski. Savukārt vietās, kur daba nav identificējusi kādu problēmu, šis vibrācijas process norit viegli, pat patīkami, kā vizīte pie zobu higiēnista pretstatā ķirurgam.


Līdz ko korekcijas izdarītas, sākas jauns, produktīvs cikls.


Bioenerģētiski cilvēka attiecības ar naudu, ģimeni, darbavietu ir fiziski saredzamas. Attīstot sensoras spējas, to var redzēt. Vērojot šos procesus, cilvēks skaidri var fiksēt, kurā brīdī ir noticis disbalanss.
Kamēr cilvēks nemācās redzēt šos principus, viņam kā kontrolējošais spēks būs vajadzīga krīze. Kad dabas likumi būs apgūti (pavisam drīz tā būs ikdienišķa prasme visiem), tad šādi notikumu saasinājumi kalpos kā labs gids, ceļvedis, lai cilvēkiem piedāvātu vairāk opciju vai, vēl precīzāk, draudzīgi pastumtu viņu visrezultatīvākās izpausmes virzienā.

Tehnikas, kā vieglāk pārdzīvot saasinājuma posmus

Tā kā krīzes laikā cilvēks tiešā vārda nozīmē tiek purināts, caur viņu tiek laista tāda kā strāva. Šo vibrāciju kopumu var paātrināt katrs pats, ātrāk izdzīvojot kritisko momentu vai arī mazinot tā iedarbību, respektīvi, palīdzot tam.

Vispārīgi:

Izpaužas, uzturot sevi noteiktā fiziskā un enerģētiskā formā, kontrolējot domu kvalitāti (visas pozitīvās domāsanas tehnikas derēs brīnišķīgi).

Konkrēti :

 • Klausieties simfonisko mūziku, apmeklējiet ērģeļu mūzikas koncertu. Visi zina, ka ērģeles nevis klausās, bet izjūt. Vārds „debesu bazūnes" ir šīs pašas izcelsmes;
 • Vingrojiet - deja vai austrumu cīņas ir lielisks grācijas un ritma ķermeņa attīrīšanas veids. Vienkāršotajā variantā fitness arī derēs. Ievērojiet, ka nevis fiziskā slodze ir nepieciešama, bet kustības ritmika, saslēgta ar spēcīgu emociju;
 • Attiecību sfērā - aizbrauciet atvaļinājumā! Varbūt beidzot ieraudzīsiet, ka laime ir blakus šobrīd, nevis tad, kad beigsies krīze;
 • Smieklu terapija - ja jūs protat kādu no jogas smieklu terapijām - lieliski, izpildiet to! Ilgstoši krīzes periodā tā iztīrīs pat ļoti dziļus ģenētiskus stresus. Ir būtiski nelietot "melno" humoru un sarkasmu - tas izsauks ļoti destruktīvu reakciju;
 • Viss, kas saistās ar piedošanu konkurentiem, priekšniekiem, tuviniekiem, bērnības pārdzīvojumiem. Ja izdosies piedot pāridarītājiem un sev, ļoti strauji uzlabosies finansiālais stāvoklis;
 • Drāmas terapija - izstāstiet savu dziļo sāpi kaimiņam (joks). Par notikumu var uzrakstīt īsu stāstiņu. Vispirms dramatisku. Kaimiņam nevajag pēc tam to pašu stāstiņu - tikai interesantu, tad jautru, tad vienaldzīgu. Tuvojoties vienaldzīgajam stāstiņam, problēma būs pazudusi. Ja arī tas nepalīdz, var papildus uzrakstīt p-figistu stāstiņu  par visu;
 • Apciemojiet dabas stihijas: uguni, ūdeni, dzelzs trubas (dzelzs trubas nevajag - atkal joks) stipru vēju, aukstumu. Aukstuma trīcēšana ir atbilstoša enerģētiskās attīrīšanās vibrācijai. Esiet dabā! Tā ir universāla un glabā atbildes uz visiem jautājumiem.

Šis raksts nebūtu pilnīgs, ja netiktu pieminēta nacionālā īpatnība, kura krīzi padara sāpīgāku Latvijā. Nav iespējams izslēgt tādu jēdzienu kā nacionālā kopatbildība (hinduistu terminoloģijā tā sauksies nācijas, valsts jeb tautas karma).

Mazai tautiņai ir sens komplekss -  tā ir "apbižota". Šis komplekss dzen demonstrēties pasaulei ar vēstījumu, ka „mēs esam ļoti ietekmīgi, arī bagāti! Re kā mēs dzīvojam! Kā rietumos  - pērkam dārgas mašīnas, ņemam neatmaksājamus kredītus". Tik izteikta vēlme demonstrēties ir diktēta ar ievainojumu sirsniņā no laikiem, kad bijām apspiesti. Tas ir sāpīgi, jā, bet vai tās ir īstās vērtības, kuras ir radušās no apspiestības vai aizvainojuma? Kā ir ar kaimiņu, kurš latvietim ir gardākais ēdiens? Vai ar teicienu „poldies, mon ir pašam savs alus"? Laikā, kad snobisms sasniedz savas augstākās virsotnes, īstās vērtības vārguļo. Latvijai, bez šaubām, ir bagātība, ar kuru var iziet pasaulē lepni. Mākslā, mūzikā, dziļās iekšējās pasaules izzināšanā caur Lielvārdes jostu, piemēram. Ja šo vērtību apzināšanās būs rezultāts, ko nesīs valsts ekonomiskā krīze, tad - labi, rezultāts ir sasniegts.

Virzīšanās pretim īstajām vērtībām ir veiksme un bagātība vienam pilsonim. Daudz šādu pilsoņu rada valsti, un tā jau ir globāla veiksme un nācijas bagātība.

Andzejs Reiters

Kādreiz bij jāmācās piedošana tagad pieņemšana. Šī dīvainā īpašība būs nepieciešama ar katru dienu vairāk;)

by Andzejs Reiters

Andzejs Reiters

@Selegovskis Kad cīnos es it kā atgiežos pats pie sevis. Kad kādam no skolniekiem sāk izdoties tie ir svētki man pašam! Paldies Tev;)

by Andzejs Reiters

Andzejs Reiters

Šodien atsāku pasniegt Taizemes boksu: 17:00 Duntes ielas zālē, gaidu visus gan iesācējus gan pratējus!

by Andzejs Reiters

Kontaktforma

Vārds

Invalid Input
E-pasts *

Invalid Input
Tālrunis *

Invalid Input
Ziņa *

Invalid Input
Drošības kods Drošības kods Invalid Input

Andžejs Reiters
Tālrunis: +371 29725664
ar@andzejsreiters.com

The Miami Dolphins unveiled their new starting quarterback for the 2017 season Thursday. Jay Cutler's appearance was brief, but the 12-year veteran was able to show what he can do. In two series of work during Miami’s 31-7 loss to the Baltimore Ravens, Cutler had a couple of impressive throws. Ryan Tannehill Jerseys He connected with receiver DeVante Parker on a 16-yard timing route for a first down. They teamed up again on a 20-plus-yard gain that was called back due to a holding penalty, with Cutler showing good pocket presence to extend the play.

Overall, Cutler was 3-of-6 passing for 24 yards. Both of his drives resulted in punts. Cameron Wake Jerseys “He was good,” Dolphins coach Adam Gase said at halftime. “We kind of got the tempo going and got comfortable. Jarvis Landry Jerseys He had a couple really nice moves in the pocket, pushing up and making a couple guys miss. We had penalties on the play, so it was negated. But he felt good. He took a hit there on the screen. He's having fun."

QB depth chart: It was a short night for Miami’s top two quarterbacks. Jay Ajayi Jerseys Cutler and Matt Moore both played two series; Moore was 3-of-5 passing for 11 yards. The real competition is for Miami’s No. 3 quarterback job between David Fales and Brandon Doughty. Neither quarterback did much to stand out. When it was starters vs. starters, the Dolphins looked ... average. Miami’s first-team defense played well against the Ravens, who didn’t have starting quarterback Joe Flacco due to injury. Mario Williams Jerseys The Dolphins held Baltimore’s Ryan Mallett-led offense scoreless in the first quarter, which included a fourth-down stop and interception by cornerback Xavien Howard. However, the Dolphins’ first-team offense failed to capitalize and put points on the board. Cutler had a few highlight throws, but too many penalties kept Miami from moving the ball.